Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa

Sep 25, 2019

Denne uka ble det latter og gråt om hverandre. Og Jonas i monitor.


Sep 18, 2019

Vanessa har oppført seg som en idiot – og Synnøve byr på gledelig nytt.


Sep 11, 2019

It’s complicated.


Sep 4, 2019

Vi overrasker. For å si det mildt.