Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa

Oct 31, 2019

Vanessa har festa som om hun har én dag igjen å leve, mens Synnøve er diva i Afrika.


Oct 23, 2019

Om nye sjanser, ensomhet og folk som ikke eier skam.


Oct 16, 2019

Vanessa har vært festens midtpunkt, mens Synnøve har fått refs.


Oct 9, 2019

Synnøve har fått kjørt seg, mens Vanessa har opplevd det drøyeste i poddens historie.


Oct 2, 2019

Heller ikke denne uka overholder vi taushetsplikten.