Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa

Jan 30, 2020

Trenger Vanessa behandling? Er norske menn dårlige kjærester? Og hvorfor har Synnøve sammenbrudd?


Jan 22, 2020

Klarer Vanessa å la være å si fra? Når bunner livet? Og er kjærligheten størst av alt?


Jan 15, 2020

Om livets harde skole og SoMe-hevn.


Jan 8, 2020

Vanessa tar grep.


Jan 1, 2020

Bring it on!