Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa

Jan 31, 2024

Mest sannsynlig den mest vovede episoden i 2024.


Jan 24, 2024

Finnes det en ideell aldersforskjell i et forhold? Hva er man for gammal til når man har runda 47? Og er Staysman blitt for tynn?


Jan 17, 2024

Selvopptatte, skeptiske og skrytete. 


Jan 10, 2024

Vanessa er fullstendig nervevrak, mens Synnøve har testa eksponeringsterapi for å overleve.


Jan 3, 2024

Fra to som føler de har runda livet.