Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa

Nov 24, 2021

Eller enda viktigere: Hva vil vi ha? Og hva irriterer oss mest med hverandre?


Nov 17, 2021

Er det kjørt for oss?


Nov 10, 2021

Sorg, skilsmisse og smultringdrama.


Nov 3, 2021

Synnøve burde holdt kjeft, mens Vanessa snakker om hva som helst.