Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa

Jan 31, 2019

Om faking, fest og fanteri.


Jan 23, 2019

Synnøve minnes glansdagene, mens Vanessa har en hemmelighet.


Jan 17, 2019

Tipsene du forhåpentligvis aldri vil få bruk for.


Jan 9, 2019

Vanessa overrasker igjen, og Synnøve er skambankt.


Jan 2, 2019

Breaking news.