Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa

Apr 27, 2022

Om svikefulle venner, avholdsfolk og en frimodig massøse.


Apr 20, 2022

Vanessa er skakkjørt og drittlei, mens Synnøve er mest opptatt av å bli som Dolly Parton. Special guest star: Vanessa sin bitch.


Apr 13, 2022

Enøyd banditt, pupper og Chris Holsten.


Apr 6, 2022

Hvorfor gråter Vanessa? Hvilken diagnose har Synnøve? Og hvem kan mest om Synnøve og Vanessa av Synnøve og Vanessa?