Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa

Apr 24, 2024

Patetiske singel-øyeblikk og barneoppdragelse som ikke funker. 


Apr 17, 2024

Hjelp til selvhjelp: Kunsten å tenke positivt.


Apr 10, 2024

Best og verst i alle kategorier.


Apr 3, 2024

Tvangstanker og forelskelse.