Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa

Nov 29, 2023

En uke med mye klabb og babb.


Nov 22, 2023

Karismabriller, hobbypsykologi og oversharing.


Nov 15, 2023

Koss havna vi her?


Nov 8, 2023

Kandisoverdose, alkosjokk og Instastopp.


Nov 1, 2023

Kollaps, kjendismøte og hvordan kommer over et svik.