Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa

Nov 30, 2017

Vanessa drømmer seg tilbake til 20-åra, mens Synnøve har klemmeangst.


Nov 23, 2017

Om brudd og bruttonasjonalprodukt.


Nov 16, 2017

Om klining, mindfullness og tørrprat.


Nov 9, 2017

Vi rangerer menn, rot og oss selv. Har vi selvinnsikt egentlig?


Nov 2, 2017

Sannheten skal fram!