Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


May 18, 2022

Er kropp topp eller bare dørgende kjedelig? Er det innafor å roaste en brud? Og hvorfor blir vi så flaue av følelser?