Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Feb 15, 2018

Vanessa har fått ny stil, og Synnøve påstår hun er verdens greieste kjæreste. Per-Øyvind er ikke enig.