Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


May 4, 2022

Podden er 5 år! Vanessa gidder ikke pakke inn sannheten mer og Synnøve har null stolthet igjen.