Preview Mode Links will not work in preview mode

Synnøve og Vanessa


Dec 28, 2017

Hva har vi egentlig lært i 2017?